Drukarki fiskalne podłączone do dwóch komputerów

Drukarki fiskalne

Drukarki fiskalne

Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy podatnik aranżuje w jednym pomieszczeniu dwa stanowiska sprzedażowe wyposażone w komputery, do których podłączona jest specjalna drukarka. Pracują one na jednej bazie danych, a każdy z nich generuje dokumenty mające charakter paragonu fiskalnego. Jak mówi art 11 ust 6a ustawy o VAT, kasa przeznaczona do prowadzenia ewidencji gwarantować musi właściwe zaewidencjonowanie bazowych danych odnoszących się do zawieranych transakcji. Dotyczy to również uzyskiwanych przez podatnika obrotu oraz kwot podatku należnego. Przedsiębiorca zobowiązany jest przechowywać te dane albo zapewniać w pełni bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.Producenci krajowi oraz importerzy kas rejestrujących są zobowiązani do uzyskania dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ewidencji stosownego potwierdzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, iż spełniają one funkcje wymienione w ust 6a, a także kryteria warunki techniczne, którym muszą odpowiadać. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów oraz warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne i warunków ich stosowania. Jak pokazuje § 3 ust 2 pkt 3, drukarki fiskalne – kasy pozbawione programu aplikacyjnego, są kasami z modułem fiskalnym, sterowanymi dedykowanym programem komputerowym przez wbudowany interfejs pozwalający między innymi na połączenie jej w sposób bezprzewodowy z komputerem w obrębie stanowiska kasowego obsługującego klienta.

Podatnik dokonujący rejestracji sprzedaży z wykorzystaniem systemu komputerowego, do którego podłączono urządzenie, jakim są drukarki fiskalnespełniające niezbędne wymogi techniczne nałożone wspominanym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów,  może prowadzić ewidencję obrotu oraz kwot podatku naliczonego z wykorzystaniem wspominanego urządzenia współpracującego z dwoma komputerami.

drukarki fiskalne to urządzenia coraz częściej stosowane w polskich przedsiębiorstwach. Poszczególne modele różnią się od siebie dostępnymi funkcjami, wielkością oraz ceną.